Aktualności

SOW szuka pracowników.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie poszukuje osób na stanowisko:
-Psycholog
-Pracownik socjalny
-Terapeuta.

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego.

Trwa nabór uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Więcej informacji oraz zapisy pod numerem telefonu 507494195.

NAZYWAM SIĘ MILIARD / ONE BILLION RISING POLAND

W ponad 200 krajach i 25 miastach w Polsce kobiety, dziewczęta i dziewczynki, a także mężczyŸni, którzy naprawdę kochają i wspierają kobiety, zatańczą 14 lutego - w Walentynki, by w ten sposób nagłośnić problem przemocy wobec kobiet i protestować przeciwko temu zjawisku.

Więcej informacji: www.feminoteka.pl

Finał konkursu „Miłośœć z podbitym okiem”

14 czerwca br., w Sejmie spotkały się uczestniczki ogólnopolskiego konkursu "Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie.". Nad finałem konkursu patronat objęła marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Otwierając uroczystość wręczenia nagród, marszałek Kopacz powiedziała, że dzisiejszy dzień jest kolejną okazją, by opowiedzieć Polkom i Polakom, jak wiele rodzin dotyka przemoc. Ewa Kopacz podkreśliła, że ofiary przemocy domowej często cierpią w ukryciu, a o ich dramatach i bezradności nie jest głośno ani w telewizji ani w prasie. Zaznaczyła, że tym bardziej warto doceniać tych, którzy angażują się w pomoc osobom dotkniętym przemocą w domu. -To jest taki dzień, w którym warto też podziękować wszystkim tym, którzy potrafią pomagać kobietom, gdy czują się one bezradne - mówiła Ewa Kopacz. Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie trzech głównych nagród uczestniczkom konkursu. Zwyciężczynią została Elżbieta Lech, drugą nagrodę otrzymała Edyta Wójcik a trzecią Barbara Pindara, która w swoim liście zawarła apel do wszystkich kobiet doświadczajšcych przemocy w domu - nie wstydźcie się mówić, to nie jest wasza wina, nie zwlekajcie, bo odbije się to nie tylko na Waszej psychice, ale i na Waszych dzieciach. Im dłużej tkwimy w tych chorych związkach, tym trudniej z nich wyjść. Walczmy o siebie, swoje dzieci i nasze, życie bo ono jest przecież tylko jedno. - napisała w swoim konkursowym liście. Poza nagrodami głównymi wręczone zostały także wyróżnienia specjalne, w tym wyróżnienie od Marszałek Sejmu RP, która uhonorowała pracę Krystyny Pawłowskiej. Celem konkursu "Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie." było zachęcenie osób pokrzywdzonych do aktywnego sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie oraz przełamywanie stereotypów na ten temat. Konkurs adresowany został do wszystkich, którzy doświadczyli przemocy od osób bliskich i poradzili sobie z tym problemem. Uczestnicy mieli za zadanie przedstawienie w formie pisemnej swoich doświadczeń związanych z przemocą domową oraz sposoby wyjścia z tych patologicznych sytuacji. Nadesłane prace były oceniane przez Kapitułę konkursu, w skład której wchodziły osoby znane ze swojego zaangażowania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej m.in.: profesor Irena Pospiszyl - ekspert od patologii społecznych; Anna Samusionek - wiceprezes Fundacji Razem Lepiej, Krystyna Żytecka - prezes Fundacji Pomoc Kobietom i Dzieciom, Michał Olszański - dziennikarz Polskiego Radia i TVP2 oraz redaktor naczelny "Charakterów" Bogdan Białek.

Więcej informacji oraz zdjęcia: www.sejm.gov.pl

Konsultacje Programu "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć"

Polska w tym roku przystąpi do realizacji Programu "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć". Program będzie realizowany w ramach perspektywy finansowej 2009-2014
i współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF). Propozycja Programu Operacyjnego została przygotowana przez Operatora Programu, którym jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Propozycja programu jest zgodna z umową pomiędzy Komisją Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, atakże z Memorandum of Understanding (MoU), zawartym pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską 10 czerwca 2011 r.