Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie

Informator dla osób doświadczających przemocy

W ramach obchodów Tygodnia Przeciw Przemocy, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań w Świętochłowicach, przygotował wykaz placówek, w których można uzyskać pomoc w przypadku wystąpienia: przemocy, uzależnienia od alkoholu, czy uzależnienia od narkotyków.

Pobierz Informator