Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie

Konferencja - „Bez przemocy, bez używek”

W ramach Miejskiego Tygodnia Przeciwko Przemocy w dniu 29.09.2021 r. odbyła się, w Centrum Kultury Śląskiej, ogólnodostępna konferencja pod nazwą: „Bez przemocy, bez używek”, której wraz z Wydziałem Rozwoju i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świętochłowicach, byliśmy współorganizatorem. W konferencji udział wzięli Pan Daniel Beger - Prezydent Świętochłowic oraz Pan Adam Trzebinczyk - Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Podczas tego wydarzenia mogliśmy wysłuchać wykładu na temat "Nowe formy przemocy rówieśniczej - strategie postępowania”, Pani Patrycji Stopyra z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świętochłowicach, następnie Siostra Anna Bałchan ze Stowarzyszenia PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej w Katowicach powiedziała o "Cierpieniu niezawinionym". Po tym wykładzie udaliśmy się na przerwę, aby po niej wysłuchać wykładu pod nazwą: „Uzależnienie od alkoholu jako czynnik ryzyka wyzwalania i wzmacniania przemocy”, Pani Katarzyny Basa z Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świętochłowicach. Na zakończenie Pani Mirosława Bochner z Regionalnego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego „Metis” w Katowicach przedstawiła wykład "Wzmacnianie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży jako prewencja zachowań autoagresywnych.