Ośrodek Kultury w Będzinie

Ośrodek Kultury w Będzinie

Trzecia Miejska Konferencja "Stop – NIE KRZYWDŹ! Porozmawiajmy o bezpieczeństwie dzieci”

Dnia 2 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Tego dnia właśnie, Trzecią Miejską Konferencją "Stop – NIE KRZYWDŹ! Porozmawiajmy o bezpieczeństwie dzieci”, zainaugurowaliśmy Trzeci Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy w Mieście Świętochłowice. Trzeci Miejski Tydzień Przeciwko Przemocy patronatem honorowym objęli: Anna Schmidt - Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania i Daniel Beger - Prezydent Świętochłowic. Patronat nad konferencją objął Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Podczas konferencji poruszona była tematyka przeciwdziałania przemocy domowej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka oraz zaprezentowany i omówiony został kwestionariusz oceny ryzyka występowania przemocy domowej wobec dziecka, opracowany przez zespół w składzie: Grzegorz Densław, Małgorzata Fernes, Barbara Gurgoń, Izabela Kurowska, Katarzyna Siedlok-Brylczak, Sylwia Wites. Ponadto uczestnicy wysłuchali kolejno: Panią Katarzynę Kudyba (psychologa, pedagoga, seksuologa), Macieja Sosnowskiego (specjalistę pracy socjalnej, trenera pracy socjalnej i certyfikowanego superwizora pracy socjalnej, Prezesa Polskiego Towarzystwa Superwizji i Pracy Socjalnej), Agnieszkę Domienik-Koza (pedagoga, socjoterapeutę, Kierownika II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich oraz dr. Danielę Dzienniak-Pulina (Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

Mieliśmy też możliwość zobaczyć scenki odegrane przez uczniów z Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych "Don Bosko" w Świętochłowicach: Julię Golda, Agnieszkę Rachwol i Tymona Kiołbasa.