O nas

W roku 2006 ze względu na działania mające na celu łagodzenie skutków społecznych przemocy w rodzinie, w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz.1493), Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych powstał Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Jednym z celów tego Programu jest stworzenie organizacyjnych i kadrowych warunków do udzielenia profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Na tej podstawie powstał Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Przystań".