Program korekcyjno-edukacyjny

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej "Przystań" realizuje od 2008 roku program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej, pod nazwą "Masz wybór".
Adresaci programu:
Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych, zarówno dla kobiet jak i mężczyzn stosujących przemoc wobec swoich bliskich, jak również do par i małżeństw , w których dochodzi do gwałtownych konfliktów.
Miejsce i czas:
Miejscem realizacji programu jest Środowiskowy Dom Samopomocy, znajdujący się w Świętochłowicach, przy ul. Karpackiej 3. Spotkania odbywają się po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie - numer: 50749195.
Formy i sposób realizacji programu:
Sposób realizacji programu jest dopasowywany każdorazowo do potrzeb uczestnika, może mieć formę spotkań grupowych i indywidualnych, jak również spotkań partnerskich.
Założenia merytoryczne
Celem terapii dla osób stosujących przemoc jest:
  • rozpoznawanie i unikanie wzorców zachowań związanych z przemocą,
  • wzięcie odpowiedzialności przez osoby stosujące przemoc za swoje zachowania,
  • nauczenie się powstrzymywania się od przemocy,
  • nauczenie się kontrolowania swoich agresywnych zachowań,
  • zmiana sposobu myślenia i systemu przekonań tak, aby sprzyjały rozwojowi zachowań partnerskich,
  • zmiana zachowań przemocowych na partnerskie,
  • rozwijanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem.

Jeśli masz poczucie, że nie radzisz sobie z emocjami, jesteś zły, sfrustrowany, poirytowany i zachowujesz się agresywnie wobec swoich bliskich, zadzwoń lub przyjdź - razem poszukamy rozwiązań i spróbujemy dokonać takiej zmiany, tak abyś czuł się lepiej sam ze sobą a Twoi bliscy czuli się przy Tobie bezpiecznie!!!